Certificering ISO 15378

Met een tweede productiesite voor farmaceutische verpakkingen versterkt SOMATER in belangrijke mate zijn aanwezigheid op de “gezondheids-”markt. De verkrijging van de certificering ISO 15378 voor de site van Theix is de bekroning van een industriële strategie die erop gericht is onze klanten an een veilige bevoorrading te verzekeren.

De norm ISO 15378 stelt de Good Manufacturing Practice (GMP) vast die van toepassing zijn op de pri-maire verpakkingen voor de farmaceutische industrie. De toewijzing hiervan aan de site van Theix vali-deert een goed presterend en efficiënt kwaliteitsmanagementsysteem.

Met zijn fabriek in Savigny beschikt SOMATER voortaan over een uiterst efficiënte industriële tool die de continuïteit van de operaties voor de farmaceutische markt garandeert, waarmee omvangrijke crises zoals die wij nu al maandenlang ondergaan getrotseerd kunnen worden.

De nieuwe certificering versterkt de band tussen SOMATER en zijn klanten uit de farmaceutische sector. Door industriële prestaties te combineren met innovatievermogen en de beveiliging van de behoeften kunnen wij hen nieuwe samenwerkingsperspectieven bieden. Het bewijs: een omvangrijk strategisch project dat we in een volgend bericht zullen presenteren.

CFIA in Rennes

Laten we elkaar ontmoeten op de beurs CFIA 2021 in Rennes (stand D10, hall 9) op 9, 10 en 11 juni a.s.! Nadat de editie van 2020 geannuleerd moest worden, zien we ernaar uit u weer te ontmoeten en u de laatste verpakkingsoplossingen voor de voedingsmiddelensector te presenteren die nog duurzamer en lichter zijn en nog minder grondstoffen bevatten.

In samenwerking met onze partners en leveranciers hebben we nieuwe verpakkingen ontwikkeld, hun recycling geoptimaliseerd en vooral gerecyclede materialen gebruikt. Hierna volgen enkele voorbeelden die laten zien hoe groot onze inzet op dit gebied is:

 • Research naar alternatieve polymeren die geschikt zijn voor de bestaande recyclingprocedés (PET/rPET),
 • Gebruik van gerecyclede PCR-polymeren (Post Consumer Recycled) en CCR-polymeren (Circular Certified Resins),
 • Recyclass, Iscc+ en FSC certificeringen.

De wereld is veranderd. De CFIA beurs biedt ons de gelegenheid het onderwerp van “eco-ontwerp” aan te kaarten!

L'Oréal "Wonder Water" Tube

L’Oréal Paris lanceert het formaat “Wonder Water”, een nieuw haarkleurproduct. Deze flacon van 100 % gerecyclede PET, die ontwikkeld werd in samenwerking met SOMATER via zijn filiaal Plastuni, is 25 % lichter dan wat op de markt gebruikelijk is.
Deze nieuwe ecovriendelijke verpakking past in het kader van de agenda “L’Oréal for the future – ambi-tion 2030” ten gunste van de kringloopeconomie en heeft een tweeledige doelstelling:

 • het verpakkingsmateriaal 100 % recycleerbaar en gerecycled maken;
 • het gewicht van het verpakkingsmateriaal met minstens 20 % verminderen.

Dankzij de steun van zijn team Ontwikkeling en Operaties speelt SOMATER een sleutelrol bij het bege-leiden van zijn klanten in hun eco-concept aanpak, door hen oplossingen te bieden die milieuaanspra-kelijkheid en industriële prestaties met elkaar combineren.

Lijkt het “Wonder Water” u wat? Ontdek dit dankzij influencer NikkisSecretx op TikTok 😉

Nieuwe productielijn

In 2020 heeft SOMATER een nieuwe lijn geopend, bestemd voor de vervaardiging van buisjes voor bruistabletten. Deze lijn met ISO 15378 certificering biedt een hoge productiesnelheid. Deze omvat het injecteren van de polymeren, de offset druk van de stijve buisjes, het voorzien van een hoesje, het verpakken in kartonnen dozen en het palletiseren.

Dankzij de nieuwe lijn kunnen we:

 • Het productierendement verdubbelen,
 • Het energieverbruik halveren,
 • De verpakkings- en palletiseerhandelingen automatiseren,
 • Onze teams inzetten voor de kwaliteitscontrole.

Op die manier werden in 2020 350 miljoen bedrukte buisjes geproduceerd, waarmee met name in de extra behoeften als gevolg van de coronacrisis voorzien werd. Met het efficiënter maken van onze productieprocessen volgen we diverse doelstellingen: onze koolstofvoetafdruk verminderen, de prestaties van de onderneming verbeteren en verzekerd zijn van de tevredenheid van onze klanten.

Recyclass certificering voor onze nieuwe PBL-buizen

Wij zijn zeer blij u te mogen aankondigen dat onze nieuwe gelamineerde D4R buizen de Europese Recyclass certificering hebben gekregen. Dit is het bewijs dat, afhankelijk van de huidige voorwaarden en kennis van de markt, de hele verpakking van dit nieuwe product (huls, kraag en dop) volledig compatibel is met de bestaande Europese industriële recyclingprocessen voor HDPE-containers.

De nieuwe buizen, die in onze PLASTUNI LISSES fabriek werden ontwikkeld volgens een eco-ontwerpmethode in samenwerking met onze leverancier HUHTAMAKI, hebben de volgende innoverende eigenschappen: nog kleinere dikte van 220 micron en een huls, kraag en dop gemaakt van HDPE.

Het resultaat is een nog lichter gewicht ten opzichte van andere PBL-buizen en een hogere graad van recycleerbaarheid, zodat deze buis geschikt is voor verwerking in de huidige recyclingkanalen voor HDPE-flessen.

Deze realisatie is een nieuw bewijs van onze inzet om onze koolstofvoetafdruk te verminderen en een nieuwe stap in de richting van een circulaire economie. De volgende stap: integratie van PCR (Post Consumer Recycled) materiaal met certificering voor levensmiddelen in een lichte gelamineerde buis.

Wordt vervolgd!

Somater EcoVadis Silver

Voor het derde opeenvolgende jaar kreeg SOMATER de “Silver” onderscheiding toegekend door EcoVadis, een toonaangevende organisatie op het gebied van MVO-prestaties in het bedrijfsleven. De score van 59 punten sluit aan op de inspanningen van SOMATER om te voldoen aan milieu- en maatschappelijke eisen.

We zijn bijzonder trots opnieuw te behoren tot de best presterende 16% van de bedrijven op dit gebied. Wij danken al onze medewerkers zonder wie dit resultaat niet mogelijk zou zijn geweest.

Samenvattend constateert EcoVadis met name de volgende sterke punten:

 • Milieubeleid voor bepaalde kwesties die verband houden met water, materialen, chemische producten, afval en het levenseinde van producten
 • Maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te compenseren (bijv. door aankoop van geverifieerde koolstofkredieten)
 • Maatregelen in het kader van eco-ontwerp om producten lichter te maken
 • Producten ontworpen in een optiek van eenvoudige recycling
 • Verantwoordelijk inkoopbeleid ten opzichte van de milieu- en sociale praktijken van de leveranciers

U vindt nadere informatie over EcoVadis en de beoordelingsmethode van EcoVadis op het volgende adres: www.ecovadis.com.

De D4R buizen van SOMATER opgemerkt door ETMA

Wij zijn verheugd een artikel te kunnen delen dat zojuist verscheen in het laatste nummer van ‘Tubes & Trends’, het online magazine van ETMA (European Tube Manufacturers Association). Hierin werd melding gemaakt aan onze inzet voor duurzame ontwikkeling en met name op onze D4R (“Design For Recycling”) buizen. Deze nieuwe monomateriaal PBL-buizen zijn verkrijgbaar in 3 varianten (geheel PP, geheel PE en PE green) en worden in samenwerking met de hele sector (leveranciers van grondstoffen, cosmetische en farmaceutische merken, recyclebedrijven) ontwikkeld door SOMATER. Zij hebben als grootste voordeel lichter en beter recycleerbaar te zijn. Nadere informatie vindt u in het artikel.

"Zero cooling" technologie

De groep SOMATER zet zich steeds meer in op het gebied van eco-ontwerp en duurzame ontwikkeling. De beleidsopties op dit gebied worden zelf toegepast in de productieprocessen, bijvoorbeeld door het verkrijgen van een nieuwe technologie die “Zero Cooling” wordt genoemd en wordt ontwikkeld door onze partner Nissei ASB. Deze techniek die wordt gebruikt in de ISBM flessenfabriek wordt gekenmerkt door het verplaatsen van de koelfase van de voorvorm van het eerste werkstation (spuitgietmachine) naar het tweede werkstation (verpakkingsmachine). Door deze verandering kunnen de kleinste en dikste voorvormen worden gebruikt met hogere trekkingsverhoudingen, maar wordt tevens een betere verdeling van het materiaal verkregen.

De hieraan verbonden voordelen zijn als volgt:

 • minder energieverbruik
 • minder onbewerkte grondstoffen (maximaal 10% van het gewicht minder)
 • grotere weerstand bij verticaal samendrukken

Door oplossingen aan te bieden aan onze klanten die voldoen aan de huidige eisen voor eco-ontwerp en een verminderde koolstofvoetafdruk, willen wij hen begeleiden in hun maatschappelijk verantwoorde duurzame groeistrategie.

Goede hygiëne- en productiepraktijken

De continue inspanningen van de groep SOMATER In het kader van de invoer van goede hygiëne- en productiepraktijken in haar fabrieken werden bekroond met het verkrijgen van meerdere certificeringen:

 • ISO 15378 in 2019 voor de gezondheidsbranche
 • BRCGS en FSSC 22000 in 2020 voor de levensmiddelenindustrie

Door de criteria voor kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in alle fasen van het productieproces na te leven, werden de risico’s op besmetting beheerst en kon de levering van veilige en conforme verpakkingen worden gegarandeerd voor geneesmiddelen en levensmiddelen.

Als erkende speler op de markt van verpakkingsoplossingen zijn wij trots om te voldoen aan de meest veeleisende normen van deze bedrijfssectoren. Dit vertaalt zich in de sterke inzet van de groep in het beheersen van processen, om te voorzien in de behoeften van onze klanten, om de integriteit van hun producten te garanderen en hen zo te verzekeren van de bescherming van de eindgebruiker.

De Plastuni Normandie vestiging die deel uitmaakt van de groep SOMATER, heeft zojuist het MORE 2019 label ontvangen. Deze onderscheiding is een nieuw bewijs voor het voornemen van de groep haar MVO-beleid te versterken en haar innovaties in het kader van de circulaire economie te benadrukken.

Dit splinternieuwe label dat werd ontwikkeld door de Federatie van kunststoffen en composieten wil industriëlen belonen die gebruik maken van gerecycleerde polymeren in hun productieprocessen. Het label wordt elk jaar toegekend en is gebaseerd op de gerecycleerde grondstofvolumes die werden verbruikt in het jaar daarvoor. Meer informatie over het MORE label vindt u hier.

Wij zijn zeer verheugd over deze nieuwe erkenning van onze inzet om eco-ontwerpen te ontwikkelen en onze milieuvoetafdruk te verminderen in de productieprocessen van onze producten. Wij willen dit beleid vanzelfsprekend op lange termijn voortzetten en het label de komende jaren behouden, maar wij wensen tevens dat de andere entiteiten van de groep het label ook toegekend krijgen.