Wettelijke informatie

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 6 III-1 en 19 van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, bekend als de L.C.E.N., worden de gebruikers en bezoekers van de site SOMATER CONDITIONNEMENTS hierbij geïnformeerd over de onderhavige wettelijke kennisgeving.

De SOMATER VOORWAARDEN site is toegankelijk op het volgende adres: www.somater.fr (hierna “de Site”). De toegang tot en het gebruik van de Site zijn onderworpen aan de onderhavige “Wettelijke Mededeling” die hieronder nader wordt toegelicht, alsmede aan de toepasselijke wet- en/of regelgeving.

Aansluiting op, gebruik van en toegang tot deze site houdt in dat de internetgebruiker alle bepalingen van deze juridische kennisgeving volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

Artikel 1 – Wettelijke informatie

De site SOMATER CONDITIONNEMENTS wordt gepubliceerd door :
SOMATER CONDITIONNEMENT SAS
98 Route de la Reine, 92100 Boulogne-Billancourt, Frankrijk
SIRET : 552 027 898 00014

De Publicatiedirecteur is :
Romain De La Rivière
r.delariviere@somater.fr

De website SOMATER CONDITIONNEMENTS wordt gehost door :
OVH
2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, Frankrijk

Alle internetgebruikers die de site van SOMATER VOORWAARDEN doorbladeren, lezen, bekijken en gebruiken worden beschouwd als gebruikers.

Artikel 2 – Toegankelijkheid

In principe is de Site 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk voor gebruikers, tenzij deze, al dan niet gepland, wordt onderbroken voor onderhoudsdoeleinden of in geval van overmacht.

Indien de toegang tot de site onmogelijk is, verbindt de site zich ertoe alles in het werk te stellen om de toegang te herstellen. De site kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de onbeschikbaarheid.

Artikel 3 – Intellectuele eigendom

De inhoud van de site, de algemene structuur, de teksten, de afbeeldingen, al dan niet geanimeerd, en de geluiden waaruit deze site is opgebouwd, zijn ons exclusieve eigendom. Elke gehele of gedeeltelijke weergave van deze site en zijn inhoud, door welk procédé dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, is verboden en zou een inbreuk vormen die bestraft wordt door de artikelen L.335-2 en L.343.1 van de Code de la Propriété Intellectuelle.

Voor elk gebruik van het logo van SOMATER CONDITIONNEMENTS is voorafgaande toestemming vereist.

Artikel 4 – Vrijstelling van aansprakelijkheid

SOMATER CONDITIONNEMENTS wijst alle aansprakelijkheid af in geval van moeilijkheden bij de toegang tot haar website of moeilijkheden bij de verbinding, ongeacht de oorzaak. Bovendien kan de onderneming niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schade of virussen die uw computer of enig ander informaticamateriaal kunnen infecteren.

De hypertekstlinks op de site naar sites van derden zijn uitsluitend bedoeld als aanvullende informatie. SOMATER CONDITIONNEMENTS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hun inhoud, links of updates.

Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of weglatingen, of voor het niet beschikbaar zijn van informatie. De op de site beschikbare informatie is louter informatief en vormt een aanbod van diensten en producten. SOMATER CONDITIONNEMENTS behoudt zich alle rechten voor om deze op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Article 5 – Respect voor privacy

Deze website verzamelt en gebruikt persoonlijke informatie voor de hieronder aangegeven doeleinden. De website, evenals het computersysteem waarop deze is aangesloten, zijn ontworpen om te voldoen aan de vereisten van de Europese Verordening Gegevensbescherming 2018 (RGPD).

We zullen de verzamelde persoonlijke informatie nooit verkopen, verhuren of anderszins verspreiden of openbaar maken. Je hebt te allen tijde het recht om de persoonlijke gegevens die wij in ons systeem bewaren in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Neem voor elk verzoek contact op met onze Data Security Manager:
Romain De La Rivière
r.delariviere@somater.fr

Ons privacy- en gegevensbeschermingsbeleid kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, in overeenstemming met de huidige wetgeving. We nodigen u uit om deze pagina te bezoeken om op de hoogte te blijven van wijzigingen in ons privacy- en gegevensbeschermingsbeleid.

Article 6 – Bezoekerstracking

Cookies

Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren, gebruiksstatistieken te leveren en marketinginformatie te verzamelen. Cookies slaan informatie op uw computerapparatuur op met betrekking tot uw bezoek aan onze website. U kunt cookies op elk gewenst moment uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen of door ze handmatig te verwijderen.

Leadfeeder

Deze website bevat een trackingcode die wordt geleverd door Leadfeeder. Met deze code kan Leadfeeder de activiteit op de website volgen en ons informatie over de gebruiker verschaffen, zoals zijn IP-adres, de datum en duur van zijn bezoek en de bezochte webpagina’s. De Leadfeeder trackingcode verschaft ons alleen informatie over de gebruiker, zoals zijn IP-adres, de datum en duur van zijn bezoek en de bezochte webpagina’s.
De Leadfeeder trackingcode verschaft alleen informatie die gemakkelijk beschikbaar is in het publieke domein. Individuele, persoonlijke of gevoelige gegevens over mensen die de website hebben bezocht, worden niet en kunnen ook niet worden verstrekt. Het verschaft informatie over bedrijven die de website hebben bezocht door hen te identificeren aan de hand van hun IP-adres. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om contact op te nemen met het bedrijf over zijn ervaringen of voor marketingdoeleinden. We geven deze gegevens niet door aan derden.
Meer informatie is te vinden op https://www.leadfeeder.com/.

Ontwerp van de website

bb&b – conseil en communication industrielle
22 rue Soleillet, 75020 Paris, France

Fotografie

Gaël Kerbaol
bb&b
Somater Verpakking