Carbon Disclosure Project, SOMATER krijgt een score “C” toegekend

In het laatste rapport van 2019 in het kader van het “Carbon Disclosure Project” (CDP) kreeg SOMATER een “C” toegekend. Slechts 21% van de bedrijven in de “light manufacturing” categorie behaalden dezelfde score. Dit resultaat moedigt ons aan om onze inzet voor duurzame ontwikkeling na te streven in een geest van transparantie, oprechtheid en voortdurende verbetering.

Het CDP is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Het CDP helpt bedrijven en steden sinds 2002 om de milieu-impact van hun activiteiten op te geven met het oog op een transparante informatieverstrekking en een kleinere ecologische voetafdruk. De gegevens worden vervolgens beoordeeld volgens de door het CDP ontwikkelde methodologie. Meer dan 8.000 organisaties wereldwijd doen actief mee aan deze aanpak. Het CDP is daarom een waardevol analytisch instrument voor besluitvormers in de “supply chain”. Voor nadere informatie over deze organisatie, bezoekt u hun website.