Onze inzet voor het behoud van waterbronnen

Journée mondiale de l’eau 2024

Somater maakt zich zorgen over onze impact op het milieu en is actief betrokken bij de ontwikkeling van verantwoorde industriële bronnen.

Op deze Wereldwaterdag willen wij de aandacht vestigen op de inzet van onze vestigingen voor het behoud van deze hulpbron.

Het polymeertransformatieproces heeft het voordeel dat er slechts een beperkte hoeveelheid water wordt gebruikt. Dit water wordt voornamelijk gebruikt om onze gereedschappen te koelen en wordt vastgehouden in een gesloten kringloop die voortdurend wordt hergebruikt.

Bovendien hebben onze vestigingen het decreet nageleefd om het verlies van industriële kunststofkorrels in het milieu te voorkomen tegen 2023. Onze teams hebben alle nodige maatregelen genomen, zoals het opzetten van opvang-, terugwinnings- en opwerkingssystemen voor granulaten, en worden regelmatig getraind in technieken om vervuiling te voorkomen.

Lees meer over onze MVO-verplichtingen in ons jaarverslag, dat hier beschikbaar is.