Plastuni Normandie krijgt het MORE 2019 label toegekend

De Plastuni Normandie vestiging die deel uitmaakt van de groep SOMATER, heeft zojuist het MORE 2019 label ontvangen. Deze onderscheiding is een nieuw bewijs voor het voornemen van de groep haar MVO-beleid te versterken en haar innovaties in het kader van de circulaire economie te benadrukken.

Dit splinternieuwe label dat werd ontwikkeld door de Federatie van kunststoffen en composieten wil industriëlen belonen die gebruik maken van gerecycleerde polymeren in hun productieprocessen. Het label wordt elk jaar toegekend en is gebaseerd op de gerecycleerde grondstofvolumes die werden verbruikt in het jaar daarvoor. Meer informatie over het MORE label vindt u hier.

Wij zijn zeer verheugd over deze nieuwe erkenning van onze inzet om eco-ontwerpen te ontwikkelen en onze milieuvoetafdruk te verminderen in de productieprocessen van onze producten. Wij willen dit beleid vanzelfsprekend op lange termijn voortzetten en het label de komende jaren behouden, maar wij wensen tevens dat de andere entiteiten van de groep het label ook toegekend krijgen.