Wereldwaterdag

Journée mondiale de l’#eau

Op deze Wereldwaterdag herhaalt Somater haar ambitie om verantwoordelijke industriële en menselijke hulpbronnen te ontwikkelen.

Maar om de doeltreffendheid van onze aanpak te garanderen, laten wij deze evalueren door externe beoordelingen.

Dit is eens te meer het geval met de compliance audit die werd uitgevoerd bij Plastuni Normandie over de naleving van decreet nr. 2021-461 ter voorkoming van het verlies van plastic granulaat in het milieu.

Deze fabriek is bijzonder waakzaam voor vervuilingsrisico’s, gezien de nabijheid van de kustrivier de Scie en het Kanaal.

Deze audit beloont de geleverde inspanningen, waaronder de insluiting, terugwinning en opwerking van de korrels.

Ook wordt periodiek gecontroleerd of de geldende procedures correct worden toegepast.

Alle teams worden ook regelmatig gewezen op de preventieve maatregelen in verband met de risico’s van verontreiniging.

Ons doel is al onze fabrieken in 2023 te laten controleren op de correcte toepassing van deze verordening.