Veerkracht en energie soberheid

Résilience et sobriété énergétique

De energieprijzen stijgen en daarmee ook de vooruitzichten voor de economische groei in Europa. Wat doet Somater om zijn productie veilig te stellen in een steeds bedreigender omgeving voor de verwerkende industrie?

Allereerst, en niet pas sinds de Oekraïense crisis, zetten wij ons in om onze eigen consumptie te verminderen. Somater heeft zich ertoe verbonden haar energieverbruik en daarmee haar koolstofvoetafdruk tegen 2025 met 25% te verminderen. Hoewel onze investeringen op dit gebied vruchten beginnen af te werpen, compenseren zij bij lange na niet de huidige hyperinflatie. Daarom hebben wij een aanvullend energiebesparingsprogramma gelanceerd om ons elektriciteitsverbruik vanaf 2023 snel met 15% te verminderen.

Indien echter de huidige inflatoire tendens op middellange termijn zou aanhouden, waardoor de energieprijzen met een factor 4 tot 5 zouden stijgen, zou Somater zich, zoals vele andere ondernemingen, genoodzaakt zien haar industriële installaties te beschermen door incidentele productieonderbrekingen. Dankzij de ervaring die wij tijdens de pandemie op dit gebied hebben opgedaan, kunnen wij onze productie in crisismodus optimaliseren, zodat wij flexibel kunnen inspelen op de behoeften van onze klanten.

Wij benadrukken ook de beslissende rol van de overheid in de huidige situatie. Naast een actief beheer van de crisis en de gevolgen ervan verwachten wij meer flexibiliteit van de lokale overheden. Nemen we het voorbeeld van onze site Plastuni Normandie: het project voor een fotovoltaïsch park in de buurt van de fabriek, dat al enkele jaren op stapel staat en waar reikhalzend naar wordt uitgekeken, blijft het voorwerp uitmaken van een lange ijver van de administratie… Lees voor meer informatie het artikel in Les Informations Dieppoises.