SOMATER presteert steeds beter op farmaceutisch gebied

Certificering ISO 15378

Met een tweede productiesite voor farmaceutische verpakkingen versterkt SOMATER in belangrijke mate zijn aanwezigheid op de “gezondheids-”markt. De verkrijging van de certificering ISO 15378 voor de site van Theix is de bekroning van een industriële strategie die erop gericht is onze klanten an een veilige bevoorrading te verzekeren.

De norm ISO 15378 stelt de Good Manufacturing Practice (GMP) vast die van toepassing zijn op de pri-maire verpakkingen voor de farmaceutische industrie. De toewijzing hiervan aan de site van Theix vali-deert een goed presterend en efficiënt kwaliteitsmanagementsysteem.

Met zijn fabriek in Savigny beschikt SOMATER voortaan over een uiterst efficiënte industriële tool die de continuïteit van de operaties voor de farmaceutische markt garandeert, waarmee omvangrijke crises zoals die wij nu al maandenlang ondergaan getrotseerd kunnen worden.

De nieuwe certificering versterkt de band tussen SOMATER en zijn klanten uit de farmaceutische sector. Door industriële prestaties te combineren met innovatievermogen en de beveiliging van de behoeften kunnen wij hen nieuwe samenwerkingsperspectieven bieden. Het bewijs: een omvangrijk strategisch project dat we in een volgend bericht zullen presenteren.