SOMATER onderscheiden door EcoVadis

Somater EcoVadis Silver

Voor het derde opeenvolgende jaar kreeg SOMATER de “Silver” onderscheiding toegekend door EcoVadis, een toonaangevende organisatie op het gebied van MVO-prestaties in het bedrijfsleven. De score van 59 punten sluit aan op de inspanningen van SOMATER om te voldoen aan milieu- en maatschappelijke eisen.

We zijn bijzonder trots opnieuw te behoren tot de best presterende 16% van de bedrijven op dit gebied. Wij danken al onze medewerkers zonder wie dit resultaat niet mogelijk zou zijn geweest.

Samenvattend constateert EcoVadis met name de volgende sterke punten:

  • Milieubeleid voor bepaalde kwesties die verband houden met water, materialen, chemische producten, afval en het levenseinde van producten
  • Maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te compenseren (bijv. door aankoop van geverifieerde koolstofkredieten)
  • Maatregelen in het kader van eco-ontwerp om producten lichter te maken
  • Producten ontworpen in een optiek van eenvoudige recycling
  • Verantwoordelijk inkoopbeleid ten opzichte van de milieu- en sociale praktijken van de leveranciers

U vindt nadere informatie over EcoVadis en de beoordelingsmethode van EcoVadis op het volgende adres: www.ecovadis.com.