De duurzaamheid van middelgrote familiebedrijven (ETI) – wat voor ons van belang is

ETI - Entreprises à Taille Intermédiaire

In een turbulente en hyperverbonden wereld, waar onmiddellijk nieuws voorrang krijgt op fundamente-le zaken, kunnen we ons soms duizelig voelen. In tijden van beroering zijn het echter de eilanden van stabiliteit en continuïteit die geruststelling bieden: het idee dat blijft, het concept dat standhoudt, datgene wat in de tijd standhoudt. Wat blijvend is, onthult dan zijn eigen specifieke waarde.

Bij Somater, een ETI met een familiegeschiedenis, hechten wij sterk aan deze langetermijnvisie. Of het nu gaat om ons eigen bedrijf, dat wij willen behouden en bevorderen, het milieu of de samenleving in de ruimste zin van het woord: het is de duurzaamheid van de modellen die uiteindelijk het verschil maakt.

In dit perspectief zijn groei en rentabiliteit geen doel op zich, maar middelen om een ander doel te bereiken: er morgen zijn, in een betere situatie dan vandaag. Uiteraard delen wij deze constatering met veel bedrijven. Een recente studie, uitgevoerd door Adrien Stratégie, heeft onlangs de factoren geïdentificeerd die de duurzaamheid van ETI bepalen. Vier gebieden dragen daartoe bij, van het meest beperkte tot het meest uitgebreide: identiteit, kapitaal en beslissingsautonomie, het collectief en het ecosysteem. U kunt deze studie hier raadplegen.

Wij zijn het volledig eens met de samenvatting in het voorwoord van Alexandre Montay, algemeen afgevaardigde van de Mouvement des Entreprises de Taille Intermédiaire (METI): “Het weer is niet belangrijk. Goed of slecht, als het maar lang is. Want ver vooruit kijken verandert alles: sociaal contract en banden met werknemers, bestuur, lokale economische keten, prestaties van het bedrijfsmodel, productpositionering, groeiprofiel, zoektocht naar excellentie en verovering. Het economische model van de ETI dat in deze studie wordt ontcijferd […] is uniek. Helaas is het nog te weinig bekend”.