Global recycling day !

Broyeur APET site Prévent

Het thermovormen van PET genereert tot 30% afval na de productie.

Om bij te dragen tot het hergebruik van 100% van zijn afval, heeft SOMATER zopas een nieuwe PET shredder geïnstalleerd op zijn site in Frévent.

Enkele verklaringen: door het maalproces wordt het afval omgevormd tot homogene vlokken die vervolgens in big bags worden verpakt om elke verontreiniging te voorkomen.

Dit afval wordt grondstof met een hoge toegevoegde waarde, klaar om opnieuw in een nieuwe productiecyclus te worden gebracht. En er komt geen einde aan!

Met deze installatie dragen wij bij tot het hergebruik van al ons afval. Wij verminderen onze impact op het milieu en bevestigen ons engagement voor de circulaire economie.