CARBON DISCLOSURE PROJECT : SOMATER BEREIKT EEN NIEUWE MIJLPAAL

SOMATER BEREIKT EEN NIEUWE MIJLPAAL

SOMATER werd erkend voor zijn engagement op het gebied van klimaatverandering op de CDP 2021.

Het effect “klimaatverandering” werd beoordeeld als B –.

Deze vooruitgang is het resultaat van concrete initiatieven om onze koolstofvoetafdruk te verkleinen:

Deze acties hebben geleid tot een verdere vermindering van onze CO2-uitstoot met een doelstelling van -25% tegen 2025 en de uitbreiding van de meetomtrek naar alle sites.

Meer informatie over de meetmethode vindt u hier.